Publieksversie van het locatieregister is online

Vanaf 17 december is de publieksversie van het locatieregister voor de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz ondergebracht bij het CIBG.

De publieksversie is te vinden op https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/
Hiermee wordt deze versie ook onderdeel van het zorgaanbiedersportaal.
Het zorgaanbiedersportaal zal op termijn één portaal zijn waar zorgaanbieders terecht kunnen voor diverse contactmomenten met de overheid. 

Zorgaanbieders die hun gegevens willen inzien of muteren kunnen dit  doen via mijn.locatieregister.zorgaanbiedersportaal.nl. eHerkenning is noodzakelijk om in te kunnen loggen. 

U regelt zelf eHerkenning bij één van de leveranciers. Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces leidt. Er zijn diverse aanbieders. Om toegang te krijgen tot het locatieregister heeft u minimaal veiligheidsniveau EH3 nodig.