De ketenmonitor Wet verplichte ggz (Wvggz) over de periode januari-september 2020 is beschikbaar

De implementatie van de Wvggz wordt sinds 2016 ondersteund door een ketenprogramma waarin alle partners uit de keten samenwerken. De ketenmonitor is door ketenpartners gemaakt om het cijfermatig inzicht in het verloop van hun gezamenlijk handelen te vergroten. De ketenmonitor geeft de ketenpartijen inzicht in de uitvoering van de Wvggz.

De cijfers zijn ontleend aan de managementinformatie van de ketenpartners. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders aan de IGJ.

Deze ketenmonitor bevat de cijfers over de periode januari tot en met september 2020 en is hier te raadplegen.