Locatieregister ondergebracht bij CIBG

Vanaf 16 december is het locatieregister voor de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz ondergebracht bij het CIBG. Het locatieregister wordt hiermee onderdeel van het zorgaanbiedersportaal. Op termijn zal dit één portaal zijn waar zorgaanbieders terecht kunnen voor diverse contactmomenten met de overheid. 

Zorgaanbieders die hun gegevens willen inzien of muteren kunnen dit vanaf vandaag doen via mijn.locatieregister.zorgaanbiedersportaal.nl. eHerkenning is noodzakelijk om in te kunnen loggen. De publieksversie van het nieuwe register is op dit moment nog niet beschikbaar. Tot die tijd wordt de oude publieksversie van het locatieregister online gehouden. Deze versie wordt niet meer geactualiseerd.
De verwachting is dat de publieksversie binnen enkele dagen gereed is.

U regelt zelf eHerkenning bij één van de leveranciers. Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces leidt. Er zijn diverse aanbieders. Om toegang te krijgen tot het locatieregister heeft u minimaal veiligheidsniveau EH3 nodig.