Steffie legt de Wet zorg en dwang uit

Deze week is de Steffie over de Wet zorg en dwang gepubliceerd.

In deze online leermodule legt Steffie op eenvoudige, heldere wijze en in begrijpelijke taal uit wat de Wet zorg en dwang betekent. De Steffie is in opdracht van VWS ontwikkeld door Leer Zelf Online en te vinden op www.hoewerktzorgendwang.nl.