Week van de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening, hun naasten en voor de cliëntenraden?

Tijdens de Week van de Wet zorg en dwang van 28 september tot  3 oktober organiseren we samen met experts in het hele land meer dan 145 workshops, activiteiten, trainingen en webinars over deze nieuwe wet.

Wil jij meer weten over wat deze wet voor jou in de praktijk betekent? Alle activiteiten zijn op deze website te vinden.