Ketenmonitor Wvggz januari-april 2020

De implementatie van de Wvggz wordt sinds 2016 ondersteund door een ketenprogramma waarin alle partners uit de keten samenwerken.

Onder regie van het ketenprogramma zijn onder meer werkafspraken gemaakt over de uitvoering van de wet en de samenwerking in de regio’s en is de gezamenlijke IV-opgave ter hand genomen. Daarnaast hebben de ketenpartijen behoefte aan inzicht in de uitvoering van de wet. Bijgaande keten-uitvoeringsmonitor voorziet hen in een kwantitatieve ondersteuning daarvan.

De cijfers zijn ontleend aan de managementinformatie van de ketenpartners. Deze cijfers hebben betrekking op (het proces van) het opleggen van machtigingen en maatregelen en gaan niet over de daadwerkelijk verleende verplichte zorg. Daarover rapporteren zorgaanbieders aan de IGJ.

Hoewel deze monitor vooral gericht is op de uitvoerders van de wet, is hij mogelijk ook interessant voor anderen die betrokken zijn bij de Wvggz. Deze eerste monitor bevat cijfers over de eerste 4 maanden van 2020.