Programma rondom de aanpak van regionale knelpunten Wet zorg en dwang is gestart

Het programma rondom de aanpak van regionale knelpunten met betrekking tot de Wet zorg en dwang is gestart.
Significant Public en DSP-groep zullen, in opdracht van VWS, knelpunten oppakken door middel van een coördinerend team en een pool van experts.

Het programma werkt middels een coördinerend team. Het coördinerend  ondersteunt bij het vinden van oplossingen op aangedragen knelpunten en verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts. Dit geldt voor de intramurale en ambulante sector. 

Dit team heeft beschikking tot een pool van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied. Er wordt per vraag gekeken met welke (tijdelijke) expertise het knelpunt aangepakt kan worden. Ook draagt het coördinerend team zorg voor landelijke kennisdeling van goede aanpakken en oplossingen rond de implementatie van de Wzd. 

Op de website van het coördinerend team  alsmede in deze factsheet, is meer informatie te vinden over het coördinerend team, de pool van experts, het type knelpunten waar het coördinerend team bij kan helpen en hoe zij te werk gaan.