Monitor Wet zorg en dwang wordt ontwikkeld

Op dit moment wordt de monitor van de Wet zorg en dwang ontwikkeld. Dit wordt uitgevoerd door KPMG, in opdracht van het ministerie van VWS.

KPMG ontwikkelt de monitor, toetst deze en voert vervolgens eind 2020 een nulmeting uit.

Relevante partijen zullen worden betrokken bij het onderzoek. Deze zijn reeds benaderd of zullen hier binnenkort door KPMG voor benaderd worden .