Handreiking ‘Wzd voor orthopedagogen en psychologen’ gepubliceerd

Zojuist is de handreiking ‘Wzd voor orthopedagogen en psychologen’ gepubliceerd. In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor gedragswetenschappers. De handreiking is in opdracht van VWS ontwikkeld door de NVO, NIP, NVGzP en BPSW.