Internetconsultatie Reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wvggz en Wzd

Op 4 juni 2020 is de internetconsultatie gestart van het Reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Het wetsvoorstel heeft tot doel om de uitvoerbaarheid van beide wetten te vergroten. Het bevat voorstellen om enkele procedurele eisen en knellende termijnen aan te passen. Daarnaast worden een aantal begrippen nader uitgewerkt. Ook bevat het voorstellen om enkele technische onvolkomenheden te herstellen. Dit reparatiewetsvoorstel is aanvullend op de wijzigingen in het spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd dat op 11 mei jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De internetconsultatie is bedoeld om het wetsvoorstel openbaar te maken en om reacties te verzamelen die bijdragen aan de verbetering van het wetsvoorstel.

Het is mogelijk om uiterlijk tot en met 3 juli 2020 te reageren op het wetsvoorstel via onderstaande website:

Link naar internetconsultatie