Subsidieoproep wetsevaluatie Wvggz en Wzd gepubliceerd

Op 13 mei 2020 is de subsidieoproep voor de wetsevaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd door ZonMW. Onderzoeksgroepen die het evaluatieonderzoek willen uitvoeren kunnen tot uiterlijk 7 juli een subsidieaanvraag indienen.

De evaluatie van de Wvggz en de Wzd is naar verwachting eind 2021 afgerond. Gezien het feit dat deze eerste evaluatie van de beide wetten binnen twee jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt, gaat het bij deze evaluatie in de kern om de vraag of de resultaten zich in de beoogde richting van de nagestreefde doelen bewegen en hoe de implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten in de praktijk verloopt.

De subsidieoproep is hier te vinden.