Spoedreparatiewetsvoorstel naar de Tweede Kamer

Op 11 mei 2020 is het spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen in de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang met een breed draagvlak voorgesteld, waardoor het wetsvoorstel binnen een relatief kort tijdsbestek in procedure gebracht kon worden.

Het wetsvoorstel beoogt de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen.

De tekst van het wetsvoorstel en voortgang van de behandeling in de Tweede Kamer zijn hier te zien.

In 2020 wordt verder gewerkt aan een tweede, omvangrijker wetsvoorstel ter aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd. Dit wetsvoorstel wordt deze zomer in consultatie gebracht.