Informatie over de Wvggz en het coronavirus

Verschillende partijen hebben informatie geplaatst over hoe om te gaan met verplichte zorg en de COVID-19 pandemie. Deze informatie is nu bij elkaar gebracht op de pagina De Wvggz tijdens de coronacrisis.

Na vragen uit de sector over welk wettelijk regime geldt voor personen met een psychische stoornis en een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting heeft VWS een notitie gepubliceerd voor professionals met meer informatie over de Wet publieke gezondheid en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.