Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden

De spoedwet op het terrein van Justitie en Veiligheid is op 24 april 2020 in werking getreden. Deze tijdelijke wet regelt onder andere dat de Rechtspraak in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen kan inzetten en dat de mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het echt niet anders kan, per telefoon. In de toelichting is verduidelijkt dat waar het gaat om de Wvggz en de Wzd het uitgangspunt blijft dat betrokkene in persoon moet worden gehoord, tenzij dit onverantwoord is. Pas dan kan worden overgegaan op (beeld)bellen, maar hiertoe mag niet lichtzinnig worden besloten.

Zie hier de volledige tekst van de toelichting.