Rectificatie op pagina overgangsrecht Wet zorg en dwang

Ten onrechte werd, op onder meer de pagina over het overgangsrecht, de indruk gewekt dat op 1 juli 2020 alle  Bopz-machtigingen en Bopz-besluiten voor opname en verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening komen te vervallen en opnieuw moeten worden aangevraagd.

Dit is niet juist. Dergelijke machtigingen en besluiten zijn van rechtswege omgezet. De zorgaanbieder/beroepsbeoefenaar hoeft dus geen nieuwe machtigingen of besluiten aan te vragen indien de termijn nog niet verlopen is.

Alle besluiten als bedoeld in artikel 60 van de Wet Bopz en machtigingen tot opname en verblijf die op grond van de Wet Bopz zijn afgegeven zijn bij de inwerkingtreding van de Wzd van rechtswege omgezet in een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) respectievelijk een rechterlijke machtiging (artikel 24 Wzd).

Komende periode zal deze website extra worden gecontroleerd op onjuistheden. De pagina die betrekking heeft op het overgangsrecht is reeds aangepast.