Spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd

Op vrijdag 13 maart hebben de minister en de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er een spoedreparatiewetsvoorstel komt voor de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Het spoedreparatiewetsvoorstel bevat een beperkt aantal concrete punten die breed worden gedragen door alle ketenpartijen, die de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd verbeteren en relatief snel kunnen worden gewijzigd. Het streven is om vóór het zomerreces dit spoedreparatiewetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een tweede wetsvoorstel ter verdere aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd. Dat wetsvoorstel zal punten bevatten die meer uitwerking behoeven. Het streven is om dit tweede wetsvoorstel rond de jaarwisseling aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Daarnaast zullen de Wvggz en de Wzd vóór het einde van 2021 worden geëvalueerd (de wetsevaluatie). In de evaluatie zal er, zoals met de Tweede Kamer is afgesproken, veel aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van de wetten. Uit de evaluatie kan blijken dat verdere aanpassing van de Wvggz en de Wzd wenselijk is.