Medische verklaring Wet zorg en dwang online

Afgelopen dagen heeft VWS veel aanvragen ontvangen voor een format voor de medische verklaring. 

In onderlinge samenwerking met het veld zijn (concept)formulieren voor de medische verklaring opgesteld. U kunt ze hier downloaden door het ZIP-bestand uit te pakken. Er wordt toegewerkt aan een definitieve versie.

Een medische verklaring is noodzakelijk:

  • bij een verzoek tot (verlenging van) een rechterlijke machtiging ex art. 24;
  • bij een verzoek tot een rechterlijke machtiging met toepassing van art. 2.3.2 Wfz;
  • bij een verzoek tot (verlenging van) een voorwaardelijke machtiging jongvolwassenen ex art. 28aa;
  • ter onderbouwing van een ibs ex art. 29.

Let wel: deze formulieren zijn geen voorschrift maar kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van de Wzd-processen binnen de eigen organisatie. De formulieren mogen door de eigen organisatie aangevuld en/of gewijzigd worden.