Factsheet locatie en accommodatie aangepast

De Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ spreken over locaties en accommodaties waar onvrijwillige zorg kan worden verleend. VWS heeft door middel van een factsheet verduidelijkt hoe deze begrippen in de Wzd en Wvggz worden ingevuld.

Deze factheet is op 20 december 2019 aangevuld met de situatie op grond van artikel 14 Wzd. Daarmee wordt verduidelijkt dat somatische behandelaars en algemene ziekenhuizen zich niet als locatie hoeven te registreren als zij somatische zorg verlenen aan cliënten die onder de Wzd doelgroep vallen.