Uitnodiging voor extra reeks bijeenkomsten in het kader van de Wet zorg en dwang

In september 2019 heeft het ministerie van VWS acht informatiebijeenkomsten georganiseerd voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Vanwege de grote belangstelling voor deze bijeenkomsten is besloten zes extra bijeenkomsten te organiseren.

Deze extra reeks bijeenkomsten is bedoeld voor zorgprofessionals en beleidsmedewerkers die in september niet aanwezig konden zijn. Zowel de opzet als de invulling zal overeenkomen met de vorige reeks, wel zijn zoveel mogelijk verbeterpunten meegenomen.

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland gehouden:

  • 27 januari  in het van der Valk hotel in Zwolle;
  • 28 januari  het van der Valk hotel in Tiel;
  • 3 februari in het van der Valk hotel in Roermond;
  • 4 februari in het van der Valk hotel in Sassenheim;
  • 10 februari in het van der Valk hotel in Amersfoort;
  • 13 februari in het van der Valk hotel in Middelburg.

Voor meer informatie over het programma, de workshops en voor het aanmelden kunt u terecht op  www.aanmelder.nl/wetzorgendwang

Deelname is gratis.

Zie voor al de activiteiten ook onze activiteitenagenda.