Rapport Significant over pilots Wet zorg en dwang online beschikbaar

Vooruitlopend op de invoering van de Wet zorg en dwang heeft Significant, in opdracht van het ministerie van VWS, in het derde en vierde kwartaal van 2019 pilots georganiseerd.

Tijdens deze pilots is in de praktijk geoefend met de toepassing van het stappenplan dat in de Wet zorg en dwang staat beschreven. 

Ook zijn er sessies gehouden waarin specifieke situaties zijn besproken die kunnen voorkomen als de Wet zorg en dwang eenmaal van toepassing is.

In dit rapport worden de opgedane resultaten en inzichten beschreven.