Invulling locatieregister Wet zorg en dwang en Wvggz

Samen met TNO is het ministerie van VWS gestart om invulling te geven aan het locatieregister. Het betreft hier een tijdelijke voorziening voor de duur van ongeveer een jaar. In de loop van 2020 zal CIBG een permanente voorziening binnen hun bestaande omgeving realiseren. Het register komt medio november 2019 beschikbaar voor het vastleggen van nieuwe zorglocaties onder de Wzd en Wvggz per 1 januari 2020.

Zodra het register beschikbaar is, zijn daar ook de locaties in opgenomen die nu onder de Wet Bopz zijn aangemerkt. Zorgaanbieders krijgen hier een melding van met het verzoek om hun eigen registraties te controleren en te corrigeren/aanvullen waar nodig.

Om eenvoudig nieuwe locaties te kunnen registreren moeten deze eerst als vestiging worden vastgelegd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het handelsregister dient als basis voor het locatieregister. Indien een aanmelding of wijziging juist en volledig wordt doorgegeven, wordt het na ontvangst binnen enkele werkdagen in het handelsregister verwerkt.