Voornemen 'gelijkgestelde aandoeningen' op dwangindezorg.nl

VWS maakt door middel van deze notitie het voornemen kenbaar om de beschreven (uitingen van) aandoeningen met een wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten aan te wijzen als gelijkgestelde aandoeningen en daarmee te regelen dat personen in beide regimes een plek kunnen krijgen, naar gelang hun zorgbehoefte.