Behandeling wijzigingswet Wzd en Wvggz

In de week van 10 juni 2019 wordt een wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg behandeld in de Tweede Kamer.

Het gaat onder meer om de invoering van een Wzd-functionaris. Daarnaast bevat de wijzigingswet een verlenging van de verval-termijn van Bopz-machtigingen van 6 naar 12 maanden en een toevoeging van de politie als ontvanger van gegevens die voortvloeien uit de Wvggz.

Bijbehorende documenten zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer onder Week 24, Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.