Registratie en verantwoording in de Wet zorg en dwang

Informatie over registratie en verantwoording in de Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Moeten zorgaanbieders zich registreren?

Zorgaanbieders moeten kiezen of zij onvrijwillige zorg willen verlenen. Is dit het geval, dan moeten zij zich registreren in het locatieregister.

Moet onvrijwillige zorg aan de IGJ gemeld worden?

De Bopz schrijft voor dat dwangbehandeling en de toepassing van middelen en maatregelen in noodsituaties gemeld moeten worden bij de IGJ. De IGZ krijgt daardoor gelegenheid om toezicht te houden op de toepassing van dwang. In de praktijk geeft de IGZ aan deze functie weinig invulling. In de Wzd is deze meldplicht daarom vervallen.

Onvrijwillige zorg moet echter wel geregistreerd worden en aan de IGJ moet halfjaarlijks een overzicht van de verleende onvrijwillige zorg gestuurd worden, samen met een analyse daarvan. Deze analyse moet worden ondertekend door de raad van bestuur.

Waar moet onvrijwillige zorg geregistreerd worden?

De Wzd bepaalt dat onvrijwillige zorg geregistreerd moet worden. Het is echter niet nodig om een aparte registratie bij te houden. Onvrijwillige zorg kan ook geregistreerd worden in het elektronisch cliëntdossier (ecd). Het ecd moet dan wel de gegevens kunnen genereren die nodig zijn om halfjaarlijkse overzichten van de verleende onvrijwillige zorg op te stellen en om de verleende onvrijwillige zorg te kunnen analyseren.

Waar vind ik meer informatie over toezicht?

Op de website van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd staat veel informatie over de het toezicht op de Wet zorg en dwang. Onder andere het toezichtskader, de toezichtsvisie en informatie over meldingen, signalen en mededelingen zijn op die website te vinden. Daarnaast zijn er ook Q and A's gepubliceerd die betrekking hebben op toezicht in het kader van de Wet zorg en dwang.