Informatieproducten Wet zorg en dwang

In overleg met het veld heeft VWS een aantal partijen de opdracht gegeven om informatieproducten te ontwikkelen. Het gaat hier om informatieproducten voor zowel cliënten, professionals als instellingen.

Daarnaast heeft VWS ook zelf een aantal informatieproducten ontwikkeld en zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Alle informatieproducten die op deze website worden gepubliceerd mogen vanzelfsprekend gedownload en gebruikt worden.

Instellingen en professionals

 • Handreiking 'Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders'
  In deze handreiking wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de zorgaanbieder. 
 • Brochure 'Wet zorg en dwang voor de professional'
  In deze handreiking wordt uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de professional. 
 • Schema twee regimes in één instelling
  Dit schema heeft betrekking op de vraag aan welke vereisten een zorginstelling zorginhoudelijk minimaal moet voldoen bij de uitvoering van zowel de Wvggz als de Wzd.
 • Waardigheid en Trots op Locatie
  Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL) is voor verpleeghuizen ondersteuning bij implementatie van de wet mogelijk. Deze factsheet helpt u bij de overweging om wel/niet een beroep te doen op het ondersteuningsprogramma.
 • Checklist zorginstellingen
  Vilans heeft een vragenlijst ontwikkeld voor zorginstellingen waaruit kan blijken hoe ver zij staan met de implementatie van de Wet zorg en dwang.
 • Stappenplan Vilans en stappenplan ActiZ & VGN 
  De Wet zorg en dwang is erop gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen.
 • Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon
  Met de komst van de Wet zorg en dwang is de functie van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) niet alleen wettelijk verankerd maar is ook de noodzaak ontstaan tot een verdere verdieping, harmonisering en professionalisering.

Cliënten en vertegenwoordigers