Informatieproducten Wet zorg en dwang

In overleg met het veld heeft VWS een aantal partijen de opdracht gegeven om informatieproducten te ontwikkelen. Het gaat hier om informatieproducten voor zowel cliënten, professionals als instellingen.

Daarnaast heeft VWS ook zelf een aantal informatieproducten ontwikkeld en zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Alle informatieproducten die op deze website worden gepubliceerd mogen vanzelfsprekend gedownload en gebruikt worden.

Zorgaanbieders

Professionals

Cliënten en vertegenwoordigers

Voornemens, beleidsstandpunten en procedures