Implementatie Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat in op 1 januari 2020. U vindt hier documenten voor de implementatie van deze nieuwe wet.

  • Uitnodiging voor informatiebijeenkomsten. In september 2019 organiseert het Ministerie van VWS acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht en een spreker vanuit de praktijk, Tommie Niessen, zijn ervaringen deelt. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats en is er een informatiemarkt. Deelname is gratis.
  • Kernboodschap.
    Op 7 september 2018 heeft VWS met een aantal betrokken partijen een kernboodschappensessie georganiseerd. De kernboodschap van VWS is tot stand gekomen met medewerking van deze partijen.
  • Implementatieplan en activiteitentabel.
    Op 7 december 2018  zijn het implementatieplan Wet zorg en dwang en de bijbehorende activiteitentabel gepubliceerd.
  • Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon.
    Op 15 februari 2018 is het 'Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang' aangeboden aan VWS.