Handreikingen Wet zorg en dwang

In overleg met het veld heeft VWS een aantal partijen de opdracht gegeven om handreikingen te ontwikkelen. Het gaat hier om handreikingen voor zowel cliënten, professionals als instellingen.

Daarnaast heeft VWS ook zelf een aantal handreikingen ontwikkeld en zijn er nog een aantal in ontwikkeling. Alle handreikingen die op deze website worden gepubliceerd mogen vanzelfsprekend gedownload en gebruikt worden.

Zorgaanbieders

Professionals

Cliënten en vertegenwoordigers

Voornemens, beleidsstandpunten en procedures