Handreiking Wet zorg en dwang voor ouderinitiatieven

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor ouderinitiatieven. De handreiking is ontwikkeld door Naar-Keuze, in opdracht van het ministerie van VWS.