Wet zorg en dwang incl aanpassingswet

Deze integrale wettekst bevat de wettekst van de Wet zorg en dwang (31996) inclusief de wijzigingen die de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399) daarin aanbrengt. Daarnaast zijn de wijzigingen aangebracht met betrekking tot het wetsvoorstel 35087 tot Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.