Handreiking 'Wet zorg en dwang voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in de intramurale setting'

In deze handreiking wordt op uitgebreide en heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. De handreiking richt zich specifiek op de verschillende rollen die de artsen kunnen vervullen in de intramurale setting.

De handreiking is ontwikkeld door Verenso en NVAVG, in opdracht van het ministerie van VWS.