Grafische weergave stappenplan Wet zorg en dwang

In deze grafische weergave wordt op heldere wijze het stappenplan Wet zorg en dwang uitgelegd. Dit stappenplan is onderdeel van de handreiking 'Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders' dat is ontwikkeld door ActiZ en VGN, in opdracht van het ministerie van VWS.