Wet zorg en dwang: welke informatie heeft het CIZ nodig?

Het CIZ neemt een aanvraag graag snel en zorgvuldig in behandeling. In deze checklist wordt aangegeven welke informatie nodig is en wie een vraag bij het CIZ mag indienen.