Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking'

In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor iemand met een verstandelijke beperking. De brochure is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.