Brochure 'Wet zorg en dwang voor mensen met een psychogeriatrische aandoening'

In deze brochure wordt aan iemand met een psychogeriatrische aandoening op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent. De brochure is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.