Brochure 'Wet zorg en dwang voor familie'

In deze handreiking wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de familie van wie een familielid onvrijwillig is opgenomen en/of onvrijwillige zorg krijgt. De handreiking is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.