Brochure 'Wet zorg en dwang voor de vertegenwoordiger'

In deze brochures wordt op heldere wijze uitgelegd wat de Wet zorg en dwang betekent voor de vertegenwoordiger. De brochureg is ontwikkeld door KansPlus, in opdracht van het ministerie van VWS.