Voornemen 'gelijkgestelde aandoeningen' in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft betrekking op cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Echter, de wet biedt ook de mogelijkheid om bepaalde ziekten of aandoeningen onder de Wzd te brengen als deze ‘dezelfde gedragsproblemen of regieverlies met zich meebrengen als een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking kunnen veroorzaken’, en daardoor vergelijkbare zorg aangewezen is (artikel 1, vierde lid Wzd).

VWS maakt door middel van deze notitie zijn voornemen kenbaar om de beschreven (uitingen van) aandoeningen met een wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten aan te wijzen als gelijkgestelde aandoeningen en daarmee te regelen dat personen in beide regimes een plek kunnen krijgen, naar gelang hun zorgbehoefte.