Bijeenkomst Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers

Het ministerie van VWS heeft voor zorgprofessionals en beleidsmaker tweemaal een reeks bijeenkomsten georganiseerd. Alle presentaties en het gebruikte informatiemateriaal is te downloaden.

Bijeenkomsten januari en februari 2020

In navolging van de reeks bijeenkomsten die in september 2019 plaatsvond, organiseert het ministerie van VWS in januari en februari 2020 zes extra informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Het is een herhaling van de reeks die is gehouden in september, de doelgroep is zodoende de medewerker niet eerder aanwezig heet kunnen zijn bij een bijeenkomst.

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland gehouden:

 • 27 januari  in het van der Valk hotel in Zwolle;
 • 28 januari  het van der Valk hotel in Tiel;
 • 3 februari in het van der Valk hotel in Roermond;
 • 4 februari in het van der Valk hotel in Sassenheim;
 • 10 februari in het van der Valk hotel in Amersfoort;
 • 13 februari in het van der Valk hotel in Middelburg.

Zowel de opzet als de invulling zal overeenkomen met de vorige reeks, wel zijn zoveel mogelijk verbeterpunten meegenomen.

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats.

Het gaat om de volgende workshops:

 • Workshop toezicht IGJ op de Wet zorg en dwang;
 • Workshop vertegenwoordiging van de cliënt;
 • Workshop verzet;
 • Workshop onvrijwillige zorg;
 • Workshop het stappenplan;
 • Workshop eerste resultaten uit de pilots;
 • Workshop onvrijwillige opname en de rol van het CIZ'.

De presentaties en het bijbehorende informatiemateriaal vindt u in de digitale  'goodiebag'.

Voor meer informatie over het programma, de workshops en voor het aanmelden kunt u terecht op www.aanmelder.nl/wetzorgendwang.

Bijeenkomsten september 2019

In september 2019 heeft een reeks bijeenkomsten plaatsgevonden voor zorgprofessionals en beleidsmaker. Van deze bijeenkomsten zijn videoregistraties gemaakt. Ook de presentaties zijn hieronder beschikbaar.

De presentaties die tijdens de bijeenkomsten gegeven zijn staan hieronder weergegeven.