Bijeenkomsten voor cliëntenraden

Op dit moment is VWS bezig met de voorbereidingen van een aantal bijeenkomsten voor cliëntenraden. Als hier meer over bekend is wordt dat via dit medium gecommuniceerd.