In gesprek over de betekenis van de Wet zorg en dwang

Zorgbelang Inclusief organiseert gesprekken over de Wet zorg en dwang. De gesprekken zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, hun vertegenwoordigers en cliënten-/verwantenraden. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 10 personen per gesprek.

Omschrijving

Het is belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is over de Wet zorg en dwang. Zodat de wet goed uitgevoerd wordt en niemand zorg ontvangt die hij niet wil.

Met ongeveer 10 mensen gaat Zorgbelang Inclusief op de locatie van de zorginstelling met elkaar in gesprek over de betekenis van de Wet zorg en dwang. Zij doen dat aan de hand van vragen, stellingen en praktijkvoorbeelden. Spelenderwijs gaan ze met elkaar terug naar de bedoeling van de Wet zorg en dwang.  Namelijk het zorgvuldiger omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg.

Het gesprek duurt 2 uur en wordt begeleid door twee gespreksbegeleiders, waaronder de cliëntenvertrouwenspersoon van de locatie. Naast de kennis over de Wet zorg en dwang, maakt iedereen zo ook kennis met elkaar.

Locaties

Zorgbelang Inclusief sluit aan bij de richtlijnen die de zorgorganisatie op dat moment hanteert en organiseren de gesprekken daarom zowel online als op locatie.

Data

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020.

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Inclusief via het volgende emailadres: miriamstolten@zorgbelanginclusief.nl.