Webinar Wat betekent de Wet zorg en dwang voor pgb-budgethouders?

Per Saldo organiseert een webinar voor voor pgb-budgethouders en hun vertegenwoordigers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en zorgaanbieders die werken op pgb-basis. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 20.

Omschrijving

Ook mensen met een pgb kunnen met de Wet zorg en dwang te maken krijgen. Als de zorg wordt geregeld met een pgb is de budgethouder (of zijn/haar vertegenwoordiger) zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. En dus ook voor de inzet van gekwalificeerde zorgverleners in het geval dat er onvrijwillige zorg nodig is. Tijdens een interactieve presentatie van Per Saldo komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat houdt de Wet zorg en dwang in, en op wie is deze van toepassing? (kort, als inleiding)
  • Welke pgb-zorgverleners mogen onvrijwillige zorg verlenen?
  • Hoe zit dat bij mantelzorgers/informele zorgverleners?
  • Hoe pas je het Wzd-stappenplan toe bij budgethouders?
  • Welke knelpunten zijn nog niet opgelost?

Uiteraard is er ook volop de gelegenheid om eigen vragen te stellen.

Locatie

Deze voorlichting wordt gegeven via het programma Zoom. U ontvangt na aanmelding een link voor deelname via email, en meer informatie over hoe het programma Zoom werkt. Voor deelname via Zoom is een laptop/computer met camera en microfoon vereist.

Datum (volgeboekt)

Woensdag 30 september van 13.00 – 14.30 uur. VOLGEBOEKT

Inschrijven

Deze workshop is helaas volgeboekt. Via deze website  kunt u in contact komen met de verstrekker van de workshop.