Webinar De clïëntenvertrouwenspersoon

De Landelijk faciliteit cliëntenvertrouwenspersonen organiseert webinars over de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon. Deze webinars zijn specifiek bedoeld voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren-hersenletsel en hun naasten.  

Locaties

Deze activiteit wordt online aangeboden.

Data

  • Maandag 28 september van 14.00 tot 15.00 uur
  • Dinsdag 29 september van 10.00 tot 11.00 uur
  • Donderdag 1 oktober van 19.30 tot 20.30 uur

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Faciliteit cvp via het volgende emailadres: info@stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl