Webinar Uit en thuis

Vilans organiseert een webinar over het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de zorgverlening aan thuiswonende kinderen (0-18) met zeer ernstige meervoudige beperkingen. Deze activiteit is bedoeld voor ouders, verwanten en betrokken zorgverleners aan huis in herkenbare situaties.

Omschrijving

De zorg voor thuiswonende kinderen (0-18) met zeer ernstige meervoudige beperkingen stelt ouders voor dilemma’s. Er is geen doorlopend toezicht en professionele zorgverlening. De Wet zorg en dwang is dan niet van toepassing. Tegelijkertijd wil je niet dat een kind nodeloos vast wordt gebonden. Of dat er kennis ontbreekt over alternatieve vormen van zorg daar waar een kind zich bijvoorbeeld verzet tegen ingezette onvrijwillige zorg. In de geest van de Wet zorg en dwang wil je dat in dit type bijzondere situaties gezocht wordt naar alternatieven.

In een interview met een ouder wordt langs de dilemma’s gelopen en worden de mogelijkheden verkend om ook in deze bijzondere situatie onvrijwillige zorg te voorkomen / verminderen.

Locatie

Online, waarschijnlijk via Teams.

Datum

30 september van 11.00 uur tot 12.00 uur, VOLGEBOEKT

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Vilans via het emailadres: leerkringenwzd@vilans.nl