Training voor cliëntenraden over de Wet zorg en dwang

Het LSR organiseert trainingen voor zowel lokale als centrale cliëntenraden in de gehandicaptenzorg. Tevens kunnen regionale/clusterraden deelnemen aan de training. Maximaal 12 mensen kunnen deelnemen per training.

Omschrijving

Het LSR informeert de deelnemers op interactieve wijze over de Wet zorg en dwang. Onder andere de onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Informatie (en bewustwording) over de Wet zorg en dwang: waarom is deze wet er? Wat betekent dit voor cliënten/verwanten? Hoe werkt het stappenplan?
  • Wat is de rol van cliëntenraden als het gaat om de wet?
  • Beantwoorden van vragen vanuit de clientenraden

Tijdens de training wordt informatie gegeven maar ook worden er oefeningen gedaan. Tevens is er tijdens de training ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Locaties

De trainingen vinden plaats op verschillende locaties in het land in overleg met de aanmelders.

Data

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020.

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met het LSR via emailadres: info@hetlsr.nl.