Spel De wensweg

Zorgstem speelt samen met mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening een spel over onvrijwillige zorg.

Het spel is geschikt voor alle cliënten die matig tot licht beperkt zijn (midden niveau), die zich (met hulp) kunnen uiten over de inrichting van hun leven en de zorg die ze ontvangen. Ook mensen met een rolstoel kunnen deelnemen. Het spel is tevens geschikt voor cliëntenraden. Maximaal aantal deelnemers per spel is 6 personen.

Omschrijving

Je wilt iets heel graag, maar mag dat niet. Of je moet iets wat je niet wilt.  Onvrijwillige zorg is alle zorg die tegen jouw wil wordt ingezet. Soms zijn daar goede redenen voor. Het kan voor jou vervelend zijn. Met wie kun je jouw onvrede of klacht hierover bespreken? In dit spel zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met jou naar een weg om erover te praten. Na het spel weet jij de weg als je iets dwars zit. En soms…. komt een wens uit.

Korte beschrijving spelverloop

In het spel wordt met elkaar gezocht naar een weg door over 5 tegels te lopen die de weg wijzen.

Het doel is om vragen of wensen rondom onvrijwillige zorg  te verduidelijken en bespreekbaar te maken. De spelers worden zich bewust van hun rechten en de rol van de cliëntenvertrouwenspersoon. In beide gevallen gebeurt dit door in het spel een (fictieve) situatie na te spelen.

Bij individuele cliënten kan de eigen onvrede of klacht over de zorg worden besproken; hierdoor worden de wensweg en mogelijkheden duidelijker. Bij groepen komt de spelleider met een actuele casus uit de praktijk. Eén van de deelnemers speelt deze dan uit.

Het spel duurt, afhankelijk van de spanningsboog van deelnemers, 10 tot 30 minuten.

Locaties

Het spel wordt op locatie gespeeld.

Er zijn twee varianten. Voor de eerste variant is een grote binnen of buitenruimte nodig, waar we met max 6 personen een ‘weg’ kunnen lopen over 5 tegels van ieder 60x60 cm. Er is daarnaast ook een tafelspel voor 3 deelnemers. Daar is alleen een tafel met stoelen nodig (1,5 meter afstand).

Data

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020.

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Zorgstem via mstokman58@gmail.com.