Online informatiebijeenkomst Zorg, dwang en dementie

Alzheimer Nederland organiseert online informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie. Maximaal 50 deelnemers kunnen deelnemen per bijeenkomst.

Omschrijving

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor mantelzorgers van mensen met dementie?

In de informatiebijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • Wat betekent de Wet zorg en dwang in de praktijk voor mij als mantelzorger?
  • Hoe ga ik het gesprek aan over onvrijwillige zorg met de zorgverleners van mijn naaste?
  • Wat betekent de Wet zorg en dwang voor dagbesteding, thuiszorg en zorg in het verpleeghuis?
  • Wat is de betekenis van de Wet zorg en dwng als het gaat om maatregelen door de coronacrisis?

Allemaal vragen waar Alzheimer Nederland tijdens deze bijeenkomst antwoord op zal geven. Zij gebruiken video’s met herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven met dementie.
 

Locatie
Online
 

Data

  • Maandag 28 september van 13.00-14.30 uur
  • Woensdag 30 september van 19.00-20.30 uur
     

Inschrijven

Heeft u belangstelling? Dan kun u op deze website meer informatie vinden over deze workshop en de inschrijving.

Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Verzoek om deelname aan vragenlijst

Ben je mantelzorger van een naaste met dementie? Heeft je naaste zich wel eens verzet tegen zorg die hij/zij niet wil? Alzheimer Nederland is benieuwd hoe jij als mantelzorger hiermee omgaat. Vul hier de vragenlijst in om je ervaringen te delen! Dit kan t/m 20 september. Invullen duurt 10 minuten. Vul hier de vragenlijst in.