Informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang

KansPlus organiseert informatiebijeenkomsten voor familieleden van mensen met een verstandelijke beperking, voor cliëntenraden en familieraden. Zowel individuen als groepen kunnen zich aanmelden. Maximaal 20 mensen kunnen deelnemen per bijeenkomst.

Omschrijving

KansPlus informeert de deelnemers op interactieve wijze over de Wet zorg en dwang. Onder andere de onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Wat betekent de invoering van deze wet voor mij als wettelijk vertegenwoordiger?
  • Wat zijn de verschillen tussen de Wet Bopz en de Wet zorg en dwang? 
  • Wat zijn de gevolgen voor familie van cliënten die wonen in een woonvorm waar tot nu toe de Wet Bopz niet van toepassing was?
  • Wat betekent de wet voor cliënten die in een ouderinitiatief, Thomashuis, thuis wonen?
  • Wat betekent de wet voor dagbesteding, school en het ziekenhuis?
  • Wat is de betekenis van de wet rondom maatregelen vanwege de coronacrisis?

Uiteraard is er ook volop de gelegenheid om eigen vragen te stellen.

Locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in het land in overleg met de aanmelders.

Data

Van 28 september tot en met 3 oktober 2020.

Inschrijven

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Kans Plus via dit emaiadres: d.kloosterman@kansplus.nl.