Register voor zorgaanbieders in de Wvggz

U vindt hier informatie over het register op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die naar verwachting vanaf 1 januari 2020 gaat gelden in de geestelijke gezondheidszorg. Tot die datum geldt de Wet Bopz.

Een zorgaanbieder die verplichte zorg verleent onder de Wvggz moet opgenomen zijn in een openbaar register. Dit register is nieuw en komt in de plaats van het aanmerkingenbeleid onder de Wet Bopz.

Huidige situatie

Op dit moment is er een register voor zorgaanbieders met een Bopz-aanmerking. In alle instellingen met een Bopz-aanmerking kunnen patiƫnten gedwongen worden opgenomen. Als een zorgaanbieder in het register wil worden opgenomen, dient hij een verzoek in bij het ministerie van VWS en toetst de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de instelling voldoet aan de gestelde criteria.

Situatie vanaf 1 januari 2020

Onder de Wvggz is opname geen voorwaarde meer voor het toepassen van verplichte zorg. Verplichte zorg kan ook thuis of op een andere locatie worden verleend (ambulant). Zorgaanbieders die verplichte zorg aanbieden, moeten in het register worden opgenomen, ongeacht of zij alleen ambulante zorg verlenen, of dat zij ook gedwongen opname aanbieden. In de nieuwe situatie zal de Inspectie dus geen toets vooraf meer uitvoeren voordat de zorgaanbieder met zijn locatie(s) wordt opgenomen in het register. Uiteraard moet de instelling wel aan alle eisen van gedwongen zorg voldoen.

Meer informatie over de manier waarop een zorgaanbieder zich kan aanmelden voor het nieuwe register volgt later in 2019 op deze website. De verwachting is dat zorgaanbieders zich vanaf november 2019 kunnen aanmelden.

Uitzondering voor forensische zorg

Rijksinstellingen voor de verlening van forensische zorg zijn van de registratieverplichting uitgezonderd. Zij hoeven niet in het register te staan.