Vormen van verplichte zorg in de Wet verplichte ggz

De Wet verplichte ggz is vastgelegd welke vormen van verplichte zorg mogelijk zijn als er echt geen andere oplossing is voor mensen met een psychische aandoening.

Het kan gaan om:    

  • Verplicht medische handelingen ondergaan, zoals het toedienen van medicatie of het verrichten van medische controles. 
  • Beperking in de bewegingsvrijheid of insluiting (op de plek waar de persoon op dat moment verblijft, ook mogelijk buiten een ggz-instelling).
  • Opname in een accommodatie (een zorginstelling), bijvoorbeeld een ggz-instelling.
  • Beperking van het ontvangen van bezoek op de plek waar de persoon verblijft.
  • Beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten. De persoon moet dan iets doen of juist laten. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon of de computer.
  • Toezicht op de persoon.
  • Onderzoek aan kleding of lichaam.
  • Controle op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen.
  • Onderzoek naar gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen in de woning of een andere plaats waar de persoon is.
  • Verplicht tijdelijk verblijf (vooruitlopend op een crisismaatregel).