Wat is 'ernstig nadeel' in de Wet verplichte ggz?

'Ernstig nadeel' is een belangrijk begrip in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

In de Wvggz betekent ‘ernstig nadeel’ hetzelfde als ‘gevaar’ onder de Bopz.

Ernstig nadeel is (het aanzienlijke risico) dat:

  • de patiënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt, ernstig lichamelijk letsel toebrengt, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade toebrengt, ernstig verwaarloost of ‘maatschappelijk ten onder gaat’, of als zijn eigen ontwikkeling ernstig verstoord is of hij andermans ontwikkeling ernstig verstoort;
  • de veiligheid van de patiënt bedreigd wordt, al dan niet onder invloed van een ander;
  • het gedrag van de patiënt zo hinderlijk is dat het agressie van anderen oproept;
  • de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.